Det generasjonsskifte i familien som begynner med Nils og Borghild Jangaard faller sammen med overgangen til det 20de århundre som innevarslet en revolusjonerende utvikling i vår verden. Den slektsoversikt som dette album inneholder viser frem til dette generasjonsskifte , en tradisjonell utvikling i tilknytning til de forskjellige familiers hjemsteder - forankret i slektenes opprinnelige arnesteder - slektsgårdene.

Utviklingen i Jangaardfamilien og i de familier som har gått inn i den, har i de par hundrede år som oversikten omfatter, vært harmonisk og positiv. Forandringen i bosetningsforholdene med utvikling av store bysamfunn, nye boligsentra med oppstykking av slektsgårdene og spredning av familiene, har ikke svekket disse forhold i familien. Det er imidlertid klart at med de senere generasjoners formering og spredning rundt om i verden, vil tilknytningen til arnestedet og de tidligere generasjoner forsvinne. Et ordtak sier at de gamle er eldst, og den gjennomsnittlige høye levealder i slekten er en arv som de slektsledd som skal gjennomgå kommende tiders omstillingsvansker og stress vil sette pris på.

Dette slektsalbum forteller de kommende generasjoner om deres forfedre i mange slektsledd tilbake og gir dem anledning til å fortsette det med sin egen familie - både de som beholder familienavnet Jangaard og de som giftes inn i andre slekter og vil ta disse med i felles familiealbum.