KRISTIAN NILSEN JANGAARD (1826-1912). Kristian Nilsen Giske var sønn av Nils Sivertsen Giske kalt Store-Nils (1801-1877), og kom fra gården Røys på Sulalandet. Giskegodset hadde fra sin storhetstid beiteretter for sine krøtter mange steder på Sunnmøre, bl.a på Sulalandet. Store-Nils sin far hade vel tilsyn med dette krøtterhold - eller Nils selv siden han omkring 1830 ble kalt til Giske som forpakter. Kjøpmann Ole Strøm fra Ålesund kjøpte i 1831 hovedbruket Giske Gaard som han drev ved 2 paktere. I 1842 solgte han gårdens 3 største bruk Borstovgarden, Humle-Petergarden og Johangarden til de gårdbrukere som hadde drevet dem. Nils fikk i 1851 feste på et stykke på Giskemyrane som fikk bruksnr 13 Bakken som han ryddet og dyrket til Store-Nilsgarden. Nils var i 1826 gift med Marte Kristendatter Giskegjerde (f. 1791). Hennes far Kristen Pedersen (f.1760) bygslet Kristengarden i 1784 og var gift med Eli Knutsdatter (1760-1832). Gården har siden gått fra far til sønn til den nåværende eier.

Store-Nils og Marte hadde foruten Kristian også sønnen Peter som ble los på Runde og ble gift der. Han kom bort på sjøen. Peters datter Anne Marte ble gift med kjøpmann Simonsen på Eggesbønes i Herøy og forbindelse med Simonsenslekta har vært opprettholdt av Jangaardfamilien siden. Nils og Martes datter Maria ble gift i Langevåg og datteren Anne gift med Knut Hanken d.e på Hanken i Borgund. Anne og Knuts datter Bergitte ble gift med Johan Remvik, Ingeborg med skipper Hage og Regine med skipper Buholm i Ålesund.

I hjemlandet holder Jangaardfamilien forbindelsen ved like med denne gren av slekten, og Carl Hanken i San Diego og Aksel Buholm i Seattle er nære venner av den amerikanske Jangaardfamilie.

Los Kristian Jangaard var en staut og ansett mann. Som ung gutt fikk han "Recomendation" fra losoldermannen som sikkert kom ham til nytte da han senere fikk lospatent på Jangarden. Det hadde seg slik: Store-Nilsgarden hadde beiterett på Havsteinen hvor de også hadde ei høyløe. En dag Kristian var ute med far sin og fisket, insisterte han på å gå i land på Havsteinen, og der kom de over et smugler-rede med smuglergods for mange tusen daler. Dette leverte de inn til øvrigheita i Ålesund og fikk påskjønnelse for det, og Kristian en spesiell attest fra losoldermannen. I Kristians lostid begynte overgangen fra otring til småskøyter, storskøyter og til dampbåter som krevde omstilling og nye krav til losenes dyktighet. Kristian var vel omtykt av kapteiner og rederier, og helt til hans død i 1912 - 86 år gammel - fulgte flere rederiers skip den skikk at når de passerte Jangarden, hilste de den gamle los med skipsfløyten. Kristian kjente godt båtene som passerte nær land, men holdt på stilen at han først hentet sin gamle langkikkert og kikret fra stovetrappa vel og lenge før han vinket sin hilsen tilbake. Han var også med å reddet menneskeliv på sjøen og fikk en påskjønnelse for dette av Kong Oscar II, en sølvpokal som dessverre gikk tapt i Ålesundsbrannen i 1904.

Formeringen av Jangaardfamilien hadde hittil vært heller skral, men med Synnøve og Kristian og deres barn fikk den et "faretruende" oppsving. Synnøve og Kristian hadde seks barn:


  1. Peter Mikal (1861-1922) gift med Anne Olsdatter Valderhaug (1858-1937).
  2. Johanne (1863-1940) gift med Arnt A. Farstad (1860-1917).
  3. Nils (1866-1934) var ishavsskipper og skipsfører i handelsflåten. Bosatt i Ålesund hvor han var et kjent og aktet medlem av Ålesunds Skipperforening. Var gift med Anna Stavset fra Ålesund (1866-1943). De var barnløse.
  4. Karen (1868-1961) gift med Andreas K. Sæter (1871-1946), kjent og aktet skipper og gardbruker. De har 6 barn: Knut, Selma, Elida, Klara, Kristian og Andreas som alle er gift og bosatt på Sunnmøre.
  5. Hans (1872-1972) gift med Anna Blindheim (1874-1910) De har 7 barn. Gift annen gang med Maria Skjong (1885). De har også 7 barn.
  6. Marta (1876-1966) gift med Ole H. Sæter (1876-1952), også en kjent og aktet skipper og gårdbruker på Valderøy. De har 6 barn: Hans, Olga, Kristian (død), Anna, Harald og Haakon. Sønnen Harald drev farsgarden på Gjøsundsætra.

Som det sees ble der med Synnøve og Kristian sving på slektens formering. De fikk 6 barn, over 40 barnebarn og 75 oldebarn som alle har artet seg bra. Det er særlig for disse siste generasjoner som ikke personlig kjente gamlefolket på Jangaarden at dette slektsalbum er laget. De kan skaffe seg sitt album og fortsette det for seg og sine i kommende slektsledd.


DISSE VERSENE BLE SKREVET TIL KRISTIAN VED HANS DØD I 1912 (forfatter ukjent)

 

Saa er du borte du staute Mand
med Mod og Hjertevarme,
med Viljen saa stærk og Øiet saa mildt
som lyste av "Glæde i Herren".

Du førte Skuten saa mangen Gang
I Mørke blandt Baaer og Grunde,
Kaptein og Mandskab kom trygt i Havn
og takket sin Lods og sin Herre.

Din egen Skute blev ført av Gud
til Havnen der hjemme i Himlen,
Vi mindes Dig vil med Tak og i Tro
om et Gjensyn hos Herren der findes.


Kristian og Synnøve Jangaard.