JANGAARDFAMILIENS SLEKTSFORBINDELSE MED GISKE I

1. Kristen Pedersen Giskegjærde (Kristengarden) (f.1760) gift med Eli Knutsdatter (1760-1832). Deres datter Marte Kristensdatter Giskegjærde (1791-1850) ble gift med 1. Gullik Hansen Larsgaard (1702-1779) fra Larsgarden på Giskeøygar som ble bygslet av Lars Sønderland 1732. Samme år bygslet Gullik Hansen Gullikgarden på Giske (br.nr. 22) Gullik var gift med Dorte Olsdatter Masdal (f.1706). Deres sønn:
2. Nils Sivertsen Røys (Store-Nils)(1801-1877) som kom fra garden Røys på Sulalandet som pakter på Giske. Han festet og ryddet Store-Nils garden på Giske. Deres sønn 2. Ola Gulliksen Giske (1739-1801) bygslet og ryddet i 1780 br.nr 1 på Giskegjærde som senere fikk navnet Lånågarden. Ola var gift med Anne Mikkelsdatter (f.1750). Deres datter Dortea Olsdatter Giske var født på Gullikgarden i 1772 og flyttet til Lånågarden med sine foreldre. Hun ble i 1788 gift til Jangarden med
3. Kristian Nilsen Giske (1826-1912) ble gift til Jangarden med Synnøve. 3. Knut Olsen jangaard (1775-1803). De hadde datter Olave Knutsdatter gift i Ålesund, men ingen sønner da Knut kom bort på sjøen i 1803. Dortea giftet seg igjen med i 1808 med Peder Hansen Husøy som flyttet til Jangarden som
4. Peder Hansen Jangaard (1767-1848). Deres datter Henninge Pedersdatter (1810-1890) ble gift med Lars Knutsen Valderhaug som i 1831 festet Jangaardgjerdet under Jangarden. Jangaardgjerdet ble i 1895 kjøpt av Peder Olsen Bakken. Deres sønn
5. Ole Mikal Jangaard (1811-1897) gift med Synnøve Knutsdatter fra Ålesund, gift 2. Gang med Johanne Knutsdatter Dimmesund (1809-1891). De hadde ingen sønner, men datteren Synnøve (1842-1921) ble gift med
6. Kristian Nilsen Jangaard (1826-1912).

Synnøve og Kristian fikk 6 barn: 1. Peter Mikal, 2. Johanne, 3. Karen, 4. Nils, 5. Hans, 6. Marta