PETER MIKAL JANGAARD (f. 9/9 1861-1922). Peter flyttet tidlig til Ålesund. Bare 19 år gammel bygget han i 1880 en kombinert los og fiskeskøyte "Rasmus Rønneberg". Omkring 1890 lot han sammen med den kjente skipper Britanus Berntsen bygge skøyten "LIV" etter daværende forhold et stort fartøy for havfiske. Det var med "Liv" de begynte drivgarnsfiske til havs som ga støtet til de senere store sildefiskerier fra Møre. Denne historiske bragd i våre fiskerier er omtalt i og berømmet i våre fiskerihistoriske skrifter. Peter Jangaard fulgte stadig med i utviklingen av våre fiskerier og bygget sammen med B. Berntsen i 1901 fiskedampskipet "FRI". I 1908 lot han det moderne fiskedampskip "Borgund" bygge ved Kristiansand Mek. Verksted og eide dette til sin død i 1922. Han døde bare 61 år gammel under en blintarmoperajon. Peter Jangaard var meget benyttet av Fiskeridirektoratet under fiskeridirektør professor Johan Hjort til forsøksfiske. Han ledet flere ekspedisjoner med forskningsskipet " Michael Sars" og med leide båter på forskjellige felter og var også kaptein på "Michael Sars" på tokt i Nordsjøen og til engelske havner. Han var med i stiftelsen av Ålesund Fiskerforening og Ålesunds Skipperforening og meget brukt i tallrike delegasjoner og komiteer for ivaretakelse av våre fiskeri-interesser. I 1915 ble han således medlem av den kgl. Tollkommisjon som reviderte vår tollgivning. Også byens administrasjon la beslag på Peter Jangaards arbeidskraft, oghan var i flere perioder medlem av Ålesunds Bystyre og Formannskap.Han var også i 1918 Venstres varamannskandidat til Stortingsvalget. Til tross for de mange oppdrag og tillitsverv som ble pålagt ham var Peter Jabgaard heller en beskjeden mann, lys til sinns og avholdt av alle. Som avisene skrev i hans nekrolog: "Stor og staut gikk Peter Jangaard mellom oss, en typisk fiskeskipper, omgjengelig og med godt hjertelag, ansett og avholdt blant sine standsbrødre og andre som kom i berøring med ham." Peter Jangaard ble 30/5 1887 gift med Anne Olsdatter Valderhaug f 6/4 1858,d.20/6 1937. Hennes foreldre var Ole Knutsen og Karoline Eliasdater Valderhaug i "Olagarden". Annes besteforeldre på morssiden var Elias Larsen Valderhaug (1800-1858) gift med Anne Pedersdatter fra Giske (1800-1882). Hennes foreldre var Peder Pedersen (1760-1814) og Berte Knutsdatter Giskeødegård (1772-1810). Peder Pedersen var sønn av Peder Olsen Giskeødegård (1733-1760) gift med Anne Olsdatter Skjong (1735-1816). Med Anne Jangaards mormor Anne Pedersdatter kommer nok en kjent Giskeslekt inn i familien.

Annes mor Karoline (1825-1911), var "gardataus" og ble gift med Ole Knutsen (1816-1902) fra Lille-Nørve i Borgund (nå Ålesund). Hans slekt på Lille-Nørve kan vi ta med fra 1700-tallet da Ole Knutsen brukte gården. Hans sønn var Ole Olsen (Lille-Nørve - 1711-1780) gift med Eli Ingebrigtsdatter Godø, og deres sønn Lars Olsen (1735-1818) gift med Sesilie Andersdatter Hessen. De hadde 11 barn hvorav Anne Jangaards farfar Knut Larsen var den yngste (1771-1827). Han overtok garden i 1794. Knut var første gang gift i 1801 med Anne Marie Larsdatter Ytterland fra Valderøy og hadde med henne en datter Laurentse (som ble gift til Kristiangarden på Valderøy) og sønnene Hans og Lars. Hans ble gift med Petrine Knutsdatter Volsdal og overtok gården Lille-Nørve. Knut Larsen Nørve ble enkemann og giftet seg annen gang med Catarina Mortensdatter Osnes (f. 1792) fra Ulstein, datter til Morten Jetmundsen Osnes (f.1764). Hermed kommer familien i slekt md Ottesen-familien på Osnes. Catarina og Knut hadde i sitt ekteskap en sønn, Ole Knutsen Nørve som ble gift med Karoline i Olagarden på Valderøy. De hadde også 4 døtre som alle ble gift på gode garder på Valderøya, Berte Marie til Jo-garden (hun ble 100 år gammel), Marta Laurentse til Gjertgarden, Ingeborg Secilie til Jakobgarden, og Karen Marie til Gjerdegarden.

Anne Jangaard hadde 2 brødre og 3 søstre. Den eldste bror Elias overtok farsgarden og ble gift med Lina Skjong fra Valderøy. Hans eldste sønn, Ole, kom bort på sjøen og den annen, Elias, reiste til Amerika og garden gikk ut av familien. Hans datter Karoline ble gift med Petter Gudmundset i Ålesund. De har 3 sønner, oberstløytnant Kaspar Gudmundset, disponent Ludolf og lærer Kåre Gudmundset og 5 døtre.

Annes bror Andreas overtok i 1895 bruket "Rønnebergplass" under Olagarden, var også fiskebåtskipper og reder, og ble gift med Ingeborg Nilsdatter Valderhaug. De fikk 15 barn som er kommet vel fram og med s mange etterkommere at det blir uråd å nevne dem her.

Annes søster Ingeborg, ble gift med S. Klokk, Karen med Nils Nedrelid og Martha med med skipper Karl Vegsund, alle i Ålesund. De har alle barn som er familiens nære omgangskrets i Ålesund.

Mens Anne Jangaard døde "ung" som hennes søstre sa, bare 79 år gammel, ble hennes tre søstre 99, 97 og 89 år gamle og hennes bror Andreas 86.


Anne og Peter Jangaard hadde 8 barn hvorav ett døde som spebarn. Den eldste Kristian Oluf (f. 9/5 1887 - 18/4 1905) som ble bare 17 år gammel var meget begavet, bl.a en flink tegner og habil fiolinist. Tross sin ungdom var han aktivt med i ungdomsorganisasjoner som K.F.U.M og andre, og fikk ved sin død et vakkert ettermæle. De andre 6 barn lever i Ålesund. Ole Mikal (f. 23/9 1889) ugift. Selma (f.13/4 1891), gift med Thorvald Røsberg. De har 3 barn - Peter Kristian gift med Lois og bosatt i Burton, Wash. USA - har 4 døtre.Thorleif gift med Amanda Helseth, har 2 sønner og 1 datter, og Bergljot gift med Sigurd Iversen, har 1 sønn og 1 datter. Begge bosatt i Ålesund. Peter Andreas (f. 18/6 1893 - xxxx), gift med Margit Olsen, datter av kaptein Rasmus Olsen, Ålesund. De har 2 sønner - Rolf gift med Åse Røis, bosatt i Bergen, direktør for Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole. De har 1 sønn og 2 døtre. Helge gift med Ellen Petersen er politibetjent i Ålesund og de har 3 døtre. Peter ble enkemann, og er gift annen gang med Erna Blichfeldt Frøysa. Nils Kornelius , (f 21/3 1896 - xxxx), gift med Borghild Seljesæther og har 3 barn - Bjørg gift med Maurice Loe, har 4 barn, - Peter Michael gift i Canada med Margaret Vaughan, har 3 barn - Ingrid gift med Odd Ousland , har 4 barn. Karoline Lautentze (Calla) (f. 6/5 1898 - xxxx) gift med banksjef Christoffer Aase, har 2 sønner og 1 datter - banksekretær Christoffer jr. Gift med Marit Larson, flykaptein i SAS Gunnar, gift med Gudrun Aarstad, og Anne Margrethe gift med Hans Vadset. De har alle barn. Anne (f.12/1 1900-xxxx) ugift og bosatt i Ålesund.