JANGAARDFAMILIENS SLEKTSFORBINDELSE MED GISKE II

1.Nils Sivertsen Giske (1801-1877) kom fra garden Røys på Sulalandet til Giske som pakter. Nils - som kaltes Store-Nils - festet grunn og ryddet garden Store-Nilsgarden på Giskemyrane. Hans sønn Peter var los på Runde og gift der. Deres datter Anne Marta ble gift med handelsmann Simonsen i Herøy. Store-Nils var gift med Marte Kristendatter Giskegjerde (1791-1850) datter av Kristen Pedersen Giskegjerde på Kristengarden (f.1760) og kona Eli Knutsdatter (1760-1832). Deres sønn: 1. Ole Knutsen Valderøen (f.1706) bygslet Eirikgarden på Giskeøygar 1730, gift med Ellen Larsdatter (1699-1774). Sønnen:

2.Peder Olsen Giskeødegård (1733-1760) gift med Anne Olsdatter Skjong. Sønnen:

3. Peder Pedersen Giskeødegård (1760-1814) gift med Berte Knutsdatter som var jordajente på Larsgarden, Giskeødegard. Datteren:

2. Kristian Nilsen Giske (1826-1912) ble gift til Jangarden med Synnøve. Deres sønn: 4. Anne Pedersdatter (1800-1882) gift til Olagarden på Valderøy med Elias Larsen Valderhaug (1799-1864). Datteren:
3.Peter Mikal Jangaard ble gift med Anne Olsdatter Valderhaug. 5. Karoline Eliasdatter (1825-1911) jordajente gift med Ole Knutsen Lille-Nørve (1816-1902). Ole Nørves eldste bror overtok garden Lille-Nørve mens hans 5 søstre alle kom til Valderøy og ble gift på gode garder.
6. Anne Olsdatter Valderhaug (1858-1937). Karoline og Oles datter, ble gift med Peter Mikal Jangaard (1861-1922).

Anne og Peter M. Jangaard 7 barn: 1. Kristian, 2. Ole, 3. Selma, 4. Peter, 5. Nils, 6. Karoline (Calla) 7. Anne