HANS PEDER LAURITS JANGAARD, født på Jangarden 15/5 1872 og er da denne slektshistorie skrives (1967) still going strong 95 år gammel. Hans begynte som ganske ung å drive sjøen, først i åpen båt (Møring) siden i dekksbåt og også en tid på dampbåt. Omkring århundreskiftet kjøpte han og Elias Larsen Skaret fra Ålesund en listerskøyte - "Livli" - som de først dreiv som seilskute og siden med motor. Hans var således med i den hektiske utvikling av fiskeriene på Sunnmøre - fra åpne båter, til dekksbåter og motorbåter som da fant sted, og "Livli" var en egen båttype som ble brukt i denne utvikling og er omtalt i forskjellige fagtidsskrifter. (Bl.a i Thorsons Ålesunds Historie 1848-1948). Hans bygde seg hus på Jangarden på stykket "Hagen", bruksnr 2 og har siden bodd der.

"Hagen" var allerede utskilt fra Jangarden i 1872 og tilskjøtet Lars Karolusen Valderhaug som etter et par år gikk fra det og skjøtet det tilbake til Jangard-Kristian på hovedbruket. I 1905 fikk Hans skjøte på stykket som sin eiendom. Hans var også en tid med i kommunens styre og stell, i ligningsnemd og i kommunestyret, men med sitt selvstendige vesen og sine egne meninger og meningers mot, hadde han kanskje vanskelig for å finne seg til rette i noen partibås. Karakteristisk er historien om Valderøymannen som ble spurt om hvilket parti han Hans egentlig tilhørte og svarte: "Jau, han høyre til opposisjonen, han farr".

Hans ble i 1899 gift med Anna Olsdatter Blindheim fra Vigra (1874-1910). Annas far, Ole, var gift med Charlotte, datter til Jon (eller Jo som han kaltes) fra Sjurgarden på Molnes. Anna hadde 2 brødre og 5 søstre. Broren Jakob var gift med Karoline Molnes og fikk 5 sønner som utmerket seg på forskjellig vis. Den eldste Ole Jakob Blindheim var en tid ordfører på Vigra , Elias var herredskasserer, Sevrin var skulestyrar og organist på Østlandet, Anders skulestyrar organist på Giske. Annas annen bror, Ole Blindheim, ble gift med Oline Farstad og de fikk sønnen Oddvar og døtrene Herdis og Nora. Oddvar er Port Captain i New York for rederiet Fearnley & Eger og står i nær kontakt med sine Jangaard-fettere i USA. Nora var sykepleierske på "Stavangerfjord" da denne kom til unnsetning til en svensk båt i havsnød i Atlanteren. Nora utviste stort mot og dyktighet under berging og assistanse til det svenske mannskapet og ble dekorert med den svenske Vasa-ordenen. Herdis ble gift med kjøpmann Nils Kapstad i Ålesund. Av Annas søstre ble Karoline gift med Nils Rørvik, Ragnhild med Hans Blindheim, Jakobine med Johan Molnes, Helene med Ola Rørvik og Laura med Iver Rørvik. Alle kjente menn fra de beste slekter og garder på Vigra. Med disse onkler og tanter og deres barn fikk Jangaardfamilien etter Anna og Hans et nytt "innsig" som det heter i fiskespråket, av gode slektninger. Ole Jacob Blindheim har skrevet en slektshistorie for Blindheimsslekta som hans bror skolestyrer Sevrin Blindheim i Oslo nå har.

Anna døde 13. August 1910. Hennes lyse sinn og gode humør sluttet seg godt til den lune humor som kjennetegner Jangaardfamilien og som har bidratt til at dens medlemmer er kommet velberget over så mange av tidenes bølgedaler. Anna og Hans fikk 7 barn, 5 gutter og 2 jenter, alle gift og i beste velgående.


 1. Kristian, f. 17/3 1900, gift med Vieno og bosatt i San Diego, California, USA.
 2. Sigurd, f. 2/9 1901, gift og bosatt i Culver City, Los Angeles.
 3. Olaf, f.4/6 1903, gift med Emilie og bosatt i San Diego.
 4. Anna, f. 16/3 1905, gift med Nils Grytten og bosatt i Ålesund og hennes tvillingbror
 5. Hans f. 16/3 1905, gift med Blanche og bosatt i Tacoma, Washington, USA
 6. Sverre f. 17/11 1906, gift med Lucille og bosatt i San Diego.
 7. Signy, f. 11/1 1909, gift med Hans Solevåg i Borgund.

 


Hans ble gift annen gang den 22. August 1915 med Maria Bergitta Larsdatter Skjong f. 15/7 1885 i Kristengarden på Skjong. Kristengarden ble overtatt av Marias tippoldefar Kristen Rasmussen (1765-1821) som var gift med Ellen Jonsdatter Giskeøygard. Deres sønn Kristen Kristensen (1807-1886) var gift med Berte Pedersdatter Gjøsundsæter. Berte og Kristens sønn Kristian (1827-1878) var gift med Nille Jakobsdatter Gjøsund (1826-1904) og de var Marias besteforeldre. Deres sønn Lars K. Skjong (1857-1942) gift med Marte Rafaelsdatter Giskeødegard (1861-1941) var Marias foreldre på Kristengarden. De overtok garden i 1919 og deres sønn Bjarne har garden nå. Marias bror Ravald L. Skjong er postfullmektig i Ålesund og gift med Paula Myrstad fra Ålesund. Hennes søster Olivia er pleierske og ugift. Marias søster Karoline er gift med Johan N. Skjong på Karengarden hvor han sammen med sine sønner driver en betydelig forretning i fisketilvirkning og rederi. Med Karolines giftermål med Johan Skjong blir det et nytt slektsmøte mellom folket fra Kristengarden og Jangaardfamilien gjennom Anne og Peter Janggard. Johan N. Skjongs bestefar, Hans Skjong (1823-1871), som kjøpte Jakobgarden på Skjong i 1853 var gift med Ingeborg Knutsdatter Lille-Nørve (1822-1903) som var søster av Anne Jangaards far Ole Knutsen i Olagarden. Deres datter Karen ble gift med Nils Johansen Skjong, Johan N. Skjongs foreldre på Karengarden. Således er Johan Skjong og Anne og Peter Jangaards barn tremenninger, og det er derfor naturlig at da Karoline og Johan giftet seg i 1908 gikk brudeferden fra Valderøy til Borgund Kirke med Peter Jangaards nybygde fiskedamper "Borgund".

Maria og Hans har også 7 barn sammen, 4 gutter og 3 jenter, alle gift og lever i beste velgående.


 1. Lars f. 3/6 1916, gift med Linnea og bosatt i Seattle, Washington
 2. Karsten, f. 11/12 1917, gift med Gudrun og bosatt i Seattle.
 3. Martha, f. 31/10 1919, gift med Harald Fauske og bosatt på Valderøy, og hennes tvillingsøster:
 4. Laura, f.31/10 1919, gift med Leif Lorgen og bosatt i San Diego, California, USA
 5. Otto f. 14/5 1922, gift med Nancy og bosatt i Seattle, Washington
 6. Peter Nils, f.10/12 1925, gift med Ruth og bosatt i Strinda, og hans tvillingsøster:
 7. Bergitta, f. 10/12 1925, gift med Hjalmar Nordstrand og bosatt på Valderøy

 


I tillegg til sine egne 7 barn ble Maria også fostermor til Hans og Annas 7 barn som hun oppdro som sine egne. Med sine rike menneskelige og moralske utrustning greidde Maria dette til samtlige fjortens udelte glede og hengivenhet. Maria og Hans kan nå nyte sin høye alderdom i forvissningen om sine barn og barnebarns kjærlighet og den øvrige Jangaardfamiliens respekt og aktelse som familiens eldste.

Av dette rike tilskudd til Jangaardfamilien er 8 sønner og 1 datter bosatt i USA og 1 sønn og 4 døtre bosatt i Norge. Av Arnt og Johannes barn er 3 bosatt i USA. En må si at Uncle Sam har forsynt seg godt av familiens mannlige avkom som forhåpentlig vil gi dikteren rett som i vår kjente folkesang sier: "Norrønafolket det vil fare - det vil føre kraft til andre." Disse sønner og døtre vil fortsette dette album med sin og sin families videre slekt til nytte og hygge.