ARNT ARNESEN JANGAARD (1860-1917)
Synnøve og Kristians eldste datter Johanne (1863-1940) ble gift med Arnt Mikal Arnesen Farstad som flyttet til Jangarden. Da Synnøve og Kristians eldste sønn Peter var flyttet til Ålesund, overtok Johanne og Arnt gården i 1891.
Home


Arnt var født på Arnegarden på Farstad, Lepsøy. Hans far Arne kom fra Engesetdalen i Skodje og giftet seg med Mali Mikkelsdatter Farstad. Arne overtok med henne halve Mikkelsgarden som han kalte Arnegarden som den fremdeles heter. Arne og Mali fikk 10 barn, 5 gutter og 5 jenter. Den eldste av guttene, Johan, overtok garden, og hans sønn Mikal J. Farstad eier nå Arnegarden på Lepsøy. Av Arnes andre sønner ble Mikal gift og bosatt på Kjerstad, Jakob reiste til Amerika, og det gjorde også hans søster Petrine. Døtrene Johanne og Johanne og Helene ble gift på Lepsøya, Karoline ble gift på Longva. Sevrine var også gift på Lepsøya, men kjøpte seg et stykke på Valderøya og flyttet dit. En sønn, Laurits, døde i ung alder. Og Arnt ble gift med Johanne til Jangarden.

Arnt og Johanne brukte Jangarden som gardsbruk fra 1891 til Arnts død i 1917. Arnt var en dugande gardbruker som holdt garden i god hevd. Han hadde sterke kristelige interesser og var en sindig og klok mann som var vel omtykt på Valderøya. Og Johanne var ei dyktig husmor på Jangarden og ei god mor for sine mange barn. Hun var også en god datter for sine foreldre Synnøve og Kristian på deres gamle dager. Hun hadde arvet det beste av slektens egenskaper, og med sitt lyse sinn og liberale menneskelige innstilling, var hun aktet og velsett i vide kretser.

Johanne og Arnts barn som vil fortsette dette slektsalbum i VII. Generasjon er:

  1. Arne født 26/10 1888, gift med Pearl Laursen Buch f. 11/1 1897 i San Fransisco, California, og var bosatt i Seattle, Washington. De har 2 barn, Arnold og Syrene, som begge er gift i USA. Arne reiste tidlig til Amerika, men kom tilbake ved farens død og overtok Jangarden. Han innløste det gamle skjøte på garden til selveiende bruk. Arne reiste imidlertid tilbake til USA og skjøtte da gården tilbake til sin mor i 1917.
  2. Malla (1890-1966) ble i 1913 gift med Ole N. Urkedal (1889-1960) som flyttet til Jangarden. De fikk skjøte på garden i 1923, og deres eldste sønn, Arne O. Urkedal f. 12/11 1919 - 1991 overtok garden tilskjøtet ham i 1957. Etter gammel tradisjon og hevd tok den husbonde som giftet seg til gard, familienavnet på garden for seg og sine etterkommere. Dette har ofte hendt på Jangarden opp gjennom tidene. En ny lov hindrer nå dette, og Malla og Ole Urkedal kunne derfor ikke ta Jangaard som familienavn. Malla og Ole har 6 barn som alle er gift og bosatt på Valderøy: Marie, gift med Kristian Gudmundset, - Petra, gift med Andreas Sæther - Judith, gift med Johan Giskeødegård - Arne, gift med Mina Wattø - Oddmund, gift med Liv Walderhaug - Øyvind, gift med Ingrid Uggedal - Sønnene og en av døtrene har bygd seg bolighus på Jangarden.
  3. Kristian Mikal Jangaard (1895-1950) var en kjent og dyktig fiskeskipper og reder. Han var gift med Marie Margrethe Hessen fra Ålesund (f. 11/12 1900 - xxxx). De bygde seg bolighus på Jangarden. De har 6 barn hvorav en sønn Sigfred Lauritz døde som barn. De andre er Arnt Lars f(14/2 1920 gift med Lucille og bosatt i Staten Island, N.Y., USA som assuransemann. - John Arthur (f. 2/8 1921, er forretningsmann i London, England og gift med Oddveig. - Johanne Svanhild, (f. 2/1 1925) gift med Per Pedersen og bosatt i Ålesund. - Kjell Mindor, f.3/5 1927, gift med Johanne og bosatt i Long Island, N.Y USA i 10 år, bor nå på Arnheim på Jangarden. - Erling Sigfred f. 30/6 1929, gift med Olga og bosatt i Long Island, N.Y USA
  4. Alfred (1897), skipper og reder i Seattle, Wash., senere bygningskontrahent, gift med Olga Laursen Buck. De har barna Arleen og Donald, begge gift og bosatt i Seattle.
  5. Kolbein Elias (1903), gift med Kristine og bor i Tacoma, Wash. Kolbein har drevet fiske fra Seattle som de andre Jangaard-karene i USA, og driver nå laksetråling med egen båt. Kristine og Kolbein har 4 barn: Alvin, Jo-Ann, Keith og Kenneth.

Johanne og Arnt hadde også døtrene Synnøve og Margit som døde unge, og sønnen Nils som døde i Seattle.


Johanne og Arnt ble de siste brukere av garden med Jangaardnavnet som familienavn. Jangarden hadde holdt stillingen som egen gard så langt tilbake som gardssoga fra Valderøya går, og har alltid vært et sentralt sted på øya. Den siste tids hurtige utvikling med Jangarden så nær distriktets stamflyplass og det voksende bysamfunn Ålesund/Borgund, vil hurtig forandre den fra gardsbruk til boligbruk, og dens ærefulle rolle i Valderøyas historie vil bare bli et minne.
Det vil således bli den utflyttede slekt fra Jangarden som vil bære navnet videre uten den direkte tilknytning til familiens gamle arnested. i denne slektsbok skal derfor de forfedre minnes som bygde og bodde på Jangarden og la grunnlaget for de etterkommere som nå bærer familienavnet, til å holde det i akt og Ære.

Maleri fra 1832. Jangaarden til venstre, i forgrunnen det gamle handelsstedet Laberget på Jangarden, senere Mulelidkaia. Kongshaugen sees tydelig.